Dự án TNR Stars Đắk Đoa

TNR STARS ĐẮK ĐOA – GIA LAI – THE NEW ERA Kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên văn minh, hiện đại mà TNR Holdings Vietnam  mang đến kết hợp cùng với những văn hóa truyền thống Tây Nguyên đang tồn tại  lâu đời tại địa phương. TNR Stars Đăk Đoa với những giá trị thương mại mới mẻ thay đổi guồng quay […]